โฆษณาบน Facebook ได้รับการนำมาใช้เพื่อช่วยธุรกิจเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาต้องการ